Acc 122 – Kim Cương V – Khung Thách Đấu

2,000,000  1,500,000 

● Rank: Kim Cương V
● Tướng: 73
● Ngọc: 90
● Skin: 151

 

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn