Acc #116 – Bạch Kim II – Khung Kim Cương

2,500,000  2,000,000 

● Rank: Bạch Kim II
● Tướng: 49
● Ngọc: 64
● Skin: 57

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn