Acc 107 – Vàng I – Khung Cao Thủ

800,000  400,000 

● Rank: Vàng I
● Tướng: 18
● Ngọc: 69
● Skin: 7

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn