Acc 106 – Vàng II – Khung Kim Cương

3,500,000  1,900,000 

● Rank: Vàng II
● Tướng: 45
● Ngọc: 90
● Skin: 56

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn