Acc 105 – Kim Cương III – Không Khung

1,900,000 

● Rank: Kim Cương III
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 31

● Acc Dư 2 Đá Qúy

 

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn