Acc 103 – Vàng IV – Khung Bạch Kim

2,500,000  1,500,000 

● Rank: Vàng IV
● Tướng: 57
● Ngọc: 90
● Skin: 60

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn