Acc 101 – Kim Cương V – Khung Cao Thủ

1,000,000  500,000 

● Rank: Kim Cương V
● Tướng: 30
● Ngọc: 90
● Skin: 14

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn