Acc 100 – Bạch Kim I – Khung Cao Thủ

1,500,000  1,000,000 

● Rank: Bạch Kim I
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 17

Chat với chúng tôi

Gọi Điện Tư Vấn